Nå har vi fått sentral godkjenning

 

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Vi kan nå meddele at vi har fått sentral godkjenning innenfor flere fagområder som er listet opp nedenfor:

 

  • PRO miljøsanering: funksjonen ivaretar utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse og andre miljørelaterte spørsmål i eksisterende bygninger.
  • PRO geoteknikk som ivaretar flere fagfelt som miljøtekniske grunnundersøkelser, tiltaksplan for forurenset grunn og geologiske undersøkelser m.m.
  • Funksjonen ansvarlig søker ivaretar alt som har med byggesak å gjøre.