Om Oss

YM Consult er et konsulentselskap som har ansatte med over 10 års erfaring innen miljørådgivning. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr, over hele landet. Våre miljørådgivere har ingeniørutdannelse på høgskole og universitetsnivå, samt solid erfaring fra bygge- og riveentreprenørbransjen.

Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljø». Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til enhver tid iht. oppdaterte tekniske forskrifter og relevante veiledere. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving, arbeidsmetodikk og kvalitetsforbedring som gir et bedre produkt og tilfredsstilte kunder. Med faglig tyngde og god prosjektledelse ønsker vi å innfri våre kunders ønsker og behov.

 

  • Konkurransedyktige priser
  • Leveranse innen avtalt tid
  • Høy kvalitet på arbeidet

 

Fornøyde kunder
Leveranse innen avtalt tid
Kvalitetsarbeid

Be om uforpliktende tilbud eller befaring - vi ringer deg tilbake