YM Consult er klar for oppdrag

Vi utfører miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplaner, miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn, samt være ansvarligsøker i byggesaker.

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker.

Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og TEK17. Vi samarbeider tett med andre foretak som våre oppdragsgivere velger for å tilfredsstille krav fra myndighetene, samt kundens ønsker og behov.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale eller befaring.