YM Consult er klar for oppdrag

Vi utfører miljøkartlegging av bygg og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplaner, miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn, samt kan stå som ansvarlig søker i byggesaker.

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale eller befaring.