Sentral Godkjenning

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

YM Consult AS er godkjent innenfor følgende områder:

Funksjon

Fagområde

Tiltaksklasse

Ansvarlig søker

For alle typer tiltak

2

Prosjekterende

Geoteknikk

2

Prosjekterende

Miljøsanering

2