tjenester

Byggesak

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker. Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og TEK17.

Miljøkartlegging

YM Consult utfører miljøkartlegging og prøvetaking av eksisterende bygningsmasse for prosjektering (PRO) og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for alle tiltak.

Miljøtekniske grunnundersøkelser

YM Consult utfører miljøtekniske grunnundersøkelser og prosjektering (PRO), samt utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn for små og store prosjekter.

aktuelt

 • YM Consult er klar for oppdrag

  Vi utfører miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse, avfallsplaner, miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn, samt være ansvarligsøker i byggesaker.

  1. desember 2019
 • Nå har vi fått sentral godkjenning

  Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

  21. oktober 2019
 • Etablering av YM Consult

  Konsulentselskapet YM Consult er nå etablert. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr. Våre miljørådgivere har tilegnet seg faglig tyngde fra høgskole- og universitetsnivå, samt en solid fra entreprenørbransjen.

  1. oktober 2019