Spar helse og miljø. [typed string0="Kartlegg" string1=" Sorter " string2="Reduser" string3="Gjenvinn" string4="Gjenbruk" typeSpeed="40" startDelay="0" backSpeed="40" backDelay="500"] avfallet.

Spar helse og miljø. Kartlegg Sorter Reduser Gjenvinn Gjenbruk

avfallet.

Spar helse og miljø. Kartlegg   Sorter  Reduser Gjenvinn Gjenbruk avfallet.

Våre tjenester

Systematisk miljøkartlegging med kostnadseffektive løsninger

Miljøkartlegging av bygg

YM Consult utfører miljøkartlegging og prøvetaking av eksisterende bygningsmasse for prosjektering og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for alle tiltak.

Miljøteknisk grunnundersøkelse

YM Consult utfører miljøtekniske grunnundersøkelser, prøvetaking av jordmasser og utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn for små og store prosjekter.

Byggesak

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker. Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og SAK 10.

Asbest

YM Consult har over 10 års erfaring med miljøkartlegging med spesialkompetanse innen kartlegging av mulig asbest i bygg og installasjoner.

Noen av våre kunder

Våre prosjekter

Vi utfører små og store prosjekter på kort varsel. En strategi blir lagt ved å sette seg inn i oppdragsgivers behov og tiltakets formål.


Teisen Barnehage

Miljøkartlegging av bygg
LES MER

Høvik Verk skole

Miljøteknisk grunnundersøkelse
LES MER

Øvre Ullern Terrasse BS

Miljøkartlegging av bygg
LES MER

Strandvegen boligpark

Miljøteknisk grunnundersøkelse
LES MER

Aktuelt