Om oss

YM Consult er et rådgivende ingeniørfirma innenfor Ytre Miljø som ønsker å gjøre morgendagen bedre enn dagens. Gjennom kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer, rådgivning til riktig avfallshåndtering og gjenvinning av lokale ressurser bidrar vi til et bedre fremtidig miljø.

YM Consult har ansatte med over 10 års erfaring innen miljørådgivning. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr, over hele landet. Våre miljørådgivere har ingeniørutdannelse på høgskole og universitetsnivå, samt solid erfaring fra bygg- og rivningsbransjen.

Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljø». Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til enhver tid iht. oppdaterte tekniske forskrifter og relevante veiledere. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving, arbeidsmetodikk og kvalitetsforbedring som gir et bedre produkt og tilfredsstilte kunder. Med faglig tyngde og god prosjektledelse ønsker vi å innfri våre kunders ønsker og behov.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. YM Consult AS er godkjent innenfor følgende områder:

Funksjon

Fagområde

Tiltaksklasse

Ansvarlig søker

For alle typer tiltak

2

Prosjekterende

Geoteknikk

2

Prosjekterende

Miljøsanering

2