Våre tjenester

Systematisk miljøkartlegging med kostnadseffektive løsninger

Miljøteknisk grunnundersøkelse

En miljøteknisk grunnundersøkelse er en systematisk prosess som utføres for å evaluere og karakterisere de miljømessige forholdene på en bestemt eiendom eller et område. Målet med en slik undersøkelse er å samle informasjon som gir innsikt i potensielle miljørisikoer, forurenset grunn, og andre faktorer som kan påvirke utviklingen eller bruken av området.

Miljøkartlegging av bygg

Miljøkartlegging av bygg for helse- og miljøfarlige stoffer er en grundig prosess som utføres før sanering eller rehabilitering av et bygg som mistenkes for å inneholde farlige stoffer som kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med en slik kartlegging er å identifisere, karakterisere og dokumentere forekomsten av disse stoffene i bygningen. Dette gir grunnlag for utarbeidelse av en miljøsaneringsbeskrivelse, som er en detaljert plan for hvordan saneringen skal gjennomføres på en sikker og miljøvennlig måte.

Byggesak

Å forvalte og administrere en byggesak kan være en kompleks og tidkrevende prosess. Enten du er en utbygger, eiendomsutvikler, eller en privatperson som planlegger å gjennomføre et byggeprosjekt, er det avgjørende å ha en erfaren partner som kan bistå med å navigere gjennom myndighetskrav, sikre at alt følger regelverket, og sikre en smidig gjennomføring av prosjektet. YM Consult tilbyr spesialiserte tjenester innen byggesaker og stiller som ansvarlig søker for å gjøre denne prosessen så enkel og effektiv som mulig.

Asbestkartlegging

Med over 10 års erfaring og spesialkompetanse, identifiserer vi mulig asbest i bygg og installasjoner, slik at du kan ta informerte beslutninger. Vårt mål er å sikre et trygt og forskriftsmessig arbeidsmiljø for alle involverte. Øk sikkerheten, reduser risiko og vær i full overensstemmelse med loven. Ta skrittet mot en sikrere og mer ansvarlig byggeprosess.

Ombrukskartlegging av bygninger

Ombrukskartlegging i tråd med TEK17 refererer til en prosess der man vurderer mulighetene for gjenbruk av materialer, komponenter og konstruksjoner fra eksisterende bygninger eller bygningsdeler som skal rives eller rehabiliteres. Målet er å fremme bærekraftig praksis innen byggebransjen ved å redusere avfall og ressursforbruk, samtidig som man oppfyller de byggetekniske kravene som er fastsatt i TEK17.

Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann.