Byggesak

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker. Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og SAK 10. Vi tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor ansvarlig søker funksjonen:
  • Ansvarlig søker
  • Nabovarsling og rådgivning
  • Klage og tilsynssaker