Etablering av YM Consult

Konsulentselskapet YM Consult er nå etablert.

Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr. Våre miljørådgivere har tilegnet seg faglig tyngde fra høgskole- og universitetsnivå, samt en solid fra entreprenørbransjen.

Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljørådgivning», men vi tilbyr også spisskompetanse innen flere fagfelt. Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til enhver tid iht. oppdaterte tekniske forskrifter og relevante veiledere.

Med faglig tyngde og god prosjektledelse ønsker vi å innfri våre kunders ønsker og behov.