Lievegen branntomt

Prosjektdetaljer

  • Navn: Lievegen branntomt
  • Adresse: Lievegen 5, 2067 Jessheim
  • Oppdragsgiver: Veidekke AS

Lievegen branntomt

Prosjektbeskrivelse

Det oppstod brann på noen næringslokaler i en gammel hønsefarm på Lievegen 5, Jessheim.  I den forbindelsen  ble YM Consult AS engasjert av Veidekke AS for utførelse av miljøkartlegging av branntomten og gjenstående bygninger for utarbeidelse av en miljøsaneringsbeskrivelse.

Prosjektdetaljer

  • Navn: Lievegen branntomt
  • Adresse: Lievegen 5, 2067 Jessheim
  • Oppdragsgiver: Veidekke AS