Sentrum P-hus

Prosjektdetaljer

  • Navn: Sentrum P-hus
  • Adresse: C.J. Hambros plass 1, Oslo
  • Oppdragsgiver: Øyvind Moen AS

Sentrum P-hus

Prosjektbeskrivelse

Sentrum P-hus ble oppført i 1989 og er det største parkeringshuset i Oslo sentrum, med 1544 parkeringsplasser fordelt over 3 etasjer. Parkeringshuset i betong skal gjennom en begrenset mekanisk reparasjon av dekkene kombinert med katodisk beskyttelse. I forbindelse med dette tiltaket ble det utført miljøkartlegging av helse- og miljøskadelige stoffer for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse.

Prosjektdetaljer

  • Navn: Sentrum P-hus
  • Adresse: C.J. Hambros plass 1, Oslo
  • Oppdragsgiver: Øyvind Moen AS