byggesak

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker. Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og TEK17. Vi tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor ansvarlig søker funksjonen:

Ansvarlig søker

Nabovarsling og rådgivning

Klage og tilsynssaker

kontakt oss