byggesak

YM Consult leverer alle tjenester tilknyttet funksjonen ansvarlig søker. Tjenestene vi tilbyr oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og TEK17. Vi samarbeider tett med foretak som våre oppdragsgivere velger for å tilfredsstille krav fra myndighetene, samt kundens ønsker og behov. Vi tilbyr følgende tjenester innenfor ansvarlig søker funksjonen:

Ansvarlig søker

Nabovarsling og rådgivning

Klage og tilsynssaker

kontakt oss