Sofiemyr skole

Prosjektdetaljer

  • Navn: Sofiemyr skole
  • Adresse: Sofiemyr, Nordre Follo
  • Oppdragsgiver: Romerike grunnboring AS

Sofiemyr skole

Prosjektbeskrivelse

Dagens skole er for liten og i dårlig standard. Kommunestyret vedtok derfor i 2020 om å bygge en ny barneskole på “Fram-tomten” Sofiemyr. I den forbindelse ble det utført miljøteknisk grunnundersøkelse for utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn.

Prosjektdetaljer

  • Navn: Sofiemyr skole
  • Adresse: Sofiemyr, Nordre Follo
  • Oppdragsgiver: Romerike grunnboring AS