Tollgaarden

Prosjektdetaljer

  • Navn: Tollgaarden
  • Adresse: Schweigaards gate 15, Oslo
  • Oppdragsgiver: Agaia AS

Tollgaarden

Prosjektbeskrivelse

Den gamle tolletaten skal ombygges til et supermoderne flerbruksbygg med kontorlokaler, restauranter og konferansesenter. På gateplan skal det etableres flere atkomster med glassfasader, beplantning og sykkelrampe ned til sykkelparkering i kjeller. I forbindelse med opparbeidelse av utearealene ble det utført miljøteknisk grunnundersøkelse for utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn.

Prosjektdetaljer

  • Navn: Tollgaarden
  • Adresse: Schweigaards gate 15, Oslo
  • Oppdragsgiver: Agaia AS