Spar helse og miljø. [typed string0="Kartlegg" string1=" Sorter " string2="Reduser" string3="Gjenvinn" string4="Gjenbruk" typeSpeed="40" startDelay="0" backSpeed="40" backDelay="500"] avfallet.

Spar helse og miljø. Kartlegg Sorter Reduser Gjenvinn Gjenbruk

avfallet.

Spar helse og miljø. Kartlegg   Sorter  Reduser Gjenvinn Gjenbruk avfallet.

Våre tjenester

Systematisk miljøkartlegging med kostnadseffektive løsninger

Miljøteknisk grunnundersøkelse

En miljøteknisk grunnundersøkelse er en systematisk prosess som utføres for å evaluere og karakterisere de miljømessige forholdene på en bestemt eiendom eller et område. Målet med en slik undersøkelse er å samle informasjon som gir innsikt i potensielle miljørisikoer, forurenset grunn, og andre faktorer som kan påvirke utviklingen eller bruken av området.

Miljøkartlegging av bygg

Miljøkartlegging av bygg for helse- og miljøfarlige stoffer er en grundig prosess som utføres før sanering eller rehabilitering av et bygg som mistenkes for å inneholde farlige stoffer som kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med en slik kartlegging er å identifisere, karakterisere og dokumentere forekomsten av disse stoffene i bygningen. Dette gir grunnlag for utarbeidelse av en miljøsaneringsbeskrivelse, som er en detaljert plan for hvordan saneringen skal gjennomføres på en sikker og miljøvennlig måte.

Byggesak

Å forvalte og administrere en byggesak kan være en kompleks og tidkrevende prosess. Enten du er en utbygger, eiendomsutvikler, eller en privatperson som planlegger å gjennomføre et byggeprosjekt, er det avgjørende å ha en erfaren partner som kan bistå med å navigere gjennom myndighetskrav, sikre at alt følger regelverket, og sikre en smidig gjennomføring av prosjektet. YM Consult tilbyr spesialiserte tjenester innen byggesaker og stiller som ansvarlig søker for å gjøre denne prosessen så enkel og effektiv som mulig.

Asbestkartlegging

Med over 10 års erfaring og spesialkompetanse, identifiserer vi mulig asbest i bygg og installasjoner, slik at du kan ta informerte beslutninger. Vårt mål er å sikre et trygt og forskriftsmessig arbeidsmiljø for alle involverte. Øk sikkerheten, reduser risiko og vær i full overensstemmelse med loven. Ta skrittet mot en sikrere og mer ansvarlig byggeprosess.

Ombrukskartlegging av bygninger

Ombrukskartlegging i tråd med TEK17 refererer til en prosess der man vurderer mulighetene for gjenbruk av materialer, komponenter og konstruksjoner fra eksisterende bygninger eller bygningsdeler som skal rives eller rehabiliteres. Målet er å fremme bærekraftig praksis innen byggebransjen ved å redusere avfall og ressursforbruk, samtidig som man oppfyller de byggetekniske kravene som er fastsatt i TEK17.

Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann.

Noen av våre kunder

Våre prosjekter

Vi utfører små og store prosjekter på kort varsel. En strategi blir lagt ved å sette seg inn i oppdragsgivers behov og tiltakets formål.


Teisen Barnehage

Miljøkartlegging av bygg
LES MER

Høvik Verk skole

Miljøteknisk grunnundersøkelse
LES MER

Øvre Ullern Terrasse BS

Miljøkartlegging av bygg
LES MER

Strandvegen boligpark

Miljøteknisk grunnundersøkelse
LES MER