christinathuquach@gmail.com

Fornyet sentral godkjenning

Sentral Godkjenning Sentral Godkjenning Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. YM Consult AS er godkjent innenfor følgende områder: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Ansvarlig søker For alle typer tiltak 2 Prosjekterende Geoteknikk 2 Prosjekterende Miljøsanering 2

Cyanidforurenset grunn

Cyanidforurenset grunn Cyanidforurenset grunn Det ble i forbindelse med miljøteknisk grunnundersøkelse av en boligtomt sentralt i Oslo oppdaget cyanid i grunnen. Cyanid er meget giftig og i verste fall dødelig. Oppdages det jordmasser med sterk blå misfarging må en miljørådgiver kontaktes for håndtering av massene.

Etablering av YM Consult AS

Etablering av YM Consult AS Våre mål og verdier Konsulentselskapet YM Consult er nå etablert. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr. Våre miljørådgivere har tilegnet seg faglig tyngde fra høgskole- og universitetsnivå, samt solid erfaring fra entreprenørbransjen. Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljø». Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til …

Etablering av YM Consult AS Read More »