Annet

Fornyet sentral godkjenning

Sentral Godkjenning Sentral Godkjenning Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. YM Consult AS er godkjent innenfor følgende områder: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Ansvarlig søker For alle typer tiltak 2 Prosjekterende Geoteknikk 2 Prosjekterende Miljøsanering 2

Etablering av YM Consult AS

Etablering av YM Consult AS Våre mål og verdier Konsulentselskapet YM Consult er nå etablert. Vi har som mål om å være best på tjenestene vi tilbyr. Våre miljørådgivere har tilegnet seg faglig tyngde fra høgskole- og universitetsnivå, samt solid erfaring fra entreprenørbransjen. Navnet YM Consult reflekterer vår ekspertise på «Ytre Miljø». Tjenestene vi tilbyr kvalitetssikres og er til …

Etablering av YM Consult AS Read More »