Cyanidforurenset grunn

Cyanidforurenset grunn Cyanidforurenset grunn Det ble i forbindelse med miljøteknisk grunnundersøkelse av en boligtomt sentralt i Oslo oppdaget cyanid i grunnen. Cyanid er meget giftig og i verste fall dødelig. Oppdages det jordmasser med sterk blå misfarging må en miljørådgiver kontaktes for håndtering av massene.